Ord från rektor

Linda Käll är rektor på Sjöhästen, men arbetar i barngrupp större delen av sin tid.

Kan du beskriva din roll?

– Jag jobbar 80 % som barnskötare där jag tillsammans med mina kollegor planerar och utför aktiviteter med barnen. Jag försöker vara en närvarande pedagog som gärna finns med i barngruppen. På 20 % av min tid är jag också rektor, då sitter jag på kontoret och arbetar administrativt. Några exempel på arbetsuppgifter är schemaläggning, handlingsplaner eller tidsrapportering.

Hur länge har du varit verksam inom förskola?

– Jag började jobba inom barnomsorgen 2005, på en förskola i Torslanda. På Sjöhästen började jag februari 2018, och här blev jag rektor våren 2021. 

Finns det några skillnader i hur en kommunal och ett föräldrakooperativ drivs och styrs, utifrån ditt perspektiv som rektor?

– Det är egentligen ingen större skillnad. Vi följer självklart alla styrdokument. Läroplanen, skollagen och barnkonventionen. Den största skillnaden är samarbetet och kontakten med vårdnadshavare. Det är en familjär känsla. Enklare på något sätt. Det är också speciellt att få följa barnen under hela deras förskoletid eftersom vi inte består av olika åldersindelade avdelningar.

Vad är roligast i ditt jobb?

– Det absolut roligaste i mitt jobb är att få se barnens glädje när de lyckas, att hela tiden se deras framsteg och utveckling. Jag får så himla mycket tillbaka. Jag kan komma till jobbet på ganska uselt humör och så möts man av ett barn som säger ” Hej Linda, va kul att du kom nu!”. Då är livet på topp igen.