Sex anledningar att trivas hos oss

01

Hög personaltäthet

4 heltidspersonal på 20 barn i åldern 1-5 ger en högre personaltäthet än vad förskolor i allmänhet har.
02

Egen kock

Alla måltider lagas på plats varje dag av legitimerad dietist som har fokus på hållbarhet och matglädje.
03

Stor och fin utegård

Förskolan omges av en stor och säker gård med varierande ytor för lek och lärande.
04

Friska barn i utomhusmiljö

Barnen är utomhus varje dag och gör utflykter till skogen eller naturnära lekplatser varje vecka.
05

Miljöinriktning

Vi arbetar med miljömedvetenhet och hållbarhet som en naturlig del av vardagen.
06

Liten och trygg grupp

Här känner alla varandra väl, såväl barn som föräldrar och personal. Det skapar trygghet.