Om oss

Verksamheten

Vårt upptagningsområde är Torslanda med omnejd. Det går ca 20 barn på Sjöhästen i åldrarna 1-5 år. I den dagliga verksamheten tillbringar vi en stor del av tiden utomhus. Just nu har vi flera familjer från olika delar av världen vilket är berikande. Vi tar vara på de möjligheter detta ger barnen att lära sig om olika kulturer, och informationen som går ut från styrelsen ges också på engelska.

Kooperativet

Föräldrakooperativet Sjöhästen är en ekonomisk förening som har till ändamål att bedriva förskoleverksamhet utan vinstintresse. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Det kostar inte mer att ha sina barn på ett kooperativ jämfört med en vanlig kommunal förskola.

Att vara förälder i ett kooperativ kräver ett visst intresse, engagemang och tid. Dock sker din insats efter förskolans stängning, vilket underlättar livspusslet för de flesta. I gengäld blir vi mer aktiva i våra barns vardag och får insyn och en personlig kontakt med alla som finns där; pedagoger, barn och andra föräldrar. Gemenskap skapar trygghet.

Verksamhetsmål

Ett övergripande mål för den pedagogiska verksamheten är att skapa förutsättningar för alla barn att uppleva glädje, trygghet och nyfikenhet varje dag på Sjöhästen.

Vi vill att barnen är:

  • Trygga och glada barn som har tilltro till sin inneboende förmåga.
  • Demokratiska individer som vågar vara sig själva och uttrycka sina åsikter.

Detta gör vi genom att:

  • Respektera barnens lek och inte avbryta den om vi inte måste.
  • Uppmuntra det goda hos barnet och bygga vidare på det.
  • Hjälpa barnen att bli mer självständiga i sin konflikhantering.
  • Öva på demokratiska principer.

När du som vårdnadshavare lämnar ert barn hos oss ska du känna:

  • Trygghet.
  • Förtroende för personalen.
  • Att Sjöhästen erbjuder en verksamhet med hög kvalitet.