På gång

Aktuellt våren 2021

 • Utveckla lärmiljöerna.
 • Skogsutflykter.
 • Temaarbete ”Kompisar”.
 • Skolklubb med skolförberedande uppgifter varje vecka (tillsammans med de blivande skolbarnen på grannkooperativet Hjuviks Fyr).
 • Uppmärksamma Barnsäkerhetens dag (barnens rätt att åka säkert i bilen genom att göra saker baklänges (vi går/springer baklänges, äta lunchen baklänges med frukten före maten t.ex.).
 • Fira Förskolans dag – någon typ av festlighet utomhus med grannkooperativet Hjuviks Fyr.
 • Strandutflykt med de äldsta barnen.
 • Sång på trappan (sommaravslutning med “avtackning” för de blivande skolbarnen).
 • Odla ute på gården.
 • Pedagoger går kurs i lågaffektivt bemötande.

Aktuellt hösten 2021

 • Fokus på inskolningarna och att skapa en härlig gruppkänsla/känsla av samhörighet när vi då blivit en ny gruppsammansättning. Augusti-oktober kommer vi fortsätta med vårt tema “Kompisar”.
 • November-januari – skapa ett nytt temaarbete med fokus på matematik. 
 • Prideveckan – vi synliggör hbtq-frågor och på olika sätt uppmärksammar och pratar om rätten att alla får älska vem man vill.
 • Föräldraenkät och barnintervjuer – som ett verktyg att få veta hur vårdnadshavare och barn trivs etc. Analysen av dessa hjälper oss att skapa en förskola av hög kvalitet.
 • Halloweenfest.
 • Nallens dag – nallefest.
 • FN-veckan – vi uppmärksammar FN:s arbete, allas lika värde och rättigheter. Varje dag jobbar vi med en världsdel och Karin lagar mat typiskt från den världsdelen.
 • HLR-utbildning – varannat år.
 • Tomtenissen flyttar in och gör olika bus och ger barnen olika uppdrag.
 • Luciafirande.
 • Nobelfirande – Nobelfest, vi dukar långbord och äter trerätters. Barnen ger varandra egna nobelpris.